Top
GP Økonomi / Lønn & personal  / Strengere krav til midlertidig ansettelse

Strengere krav til midlertidig ansettelse

Arbeidstakers rett til fast ansettelse styrkes fra og med 1. juli 2022.

22.03.22

Skrevet av 
Alia Hammami, Regnskap Norge

Bakgrunnen er ønske om å legge til rette for et trygt og organisert arbeidsliv gjennom flere faste ansettelser.

Hovedregelen etter Arbeidsmiljølovens §14-9 (1) er at arbeidstakere skal ansettes fast. Arbeidsmiljøloven § 14-9 (2) bokstav a-f definerer tilfeller når avtale om midlertidig ansettelse likevel kan inngås, og bokstav f oppheves fra og med 1. juli 2022. Dette ble vedtatt 18. mars.

Det betyr at det ikke lenger vil være mulig å ansette noen for en periode på inntil tolv måneder uten at ett av vilkårene i Arbeidsmiljøloven §14-9 (2) bokstav a-e er oppfylt:

  • a. når arbeidet er av midlertidig karakter
  • b. for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat)
  • c. for praksisarbeid
  • d. med deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med arbeids- og velferdsetaten
  • e. med idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten

Oppheves 1. juli 2022:

  • f. for en periode på inntil tolv måneder. Slike avtaler kan omfatte inntil 15 prosent av arbeidstakerne i virksomheten, avrundet oppover, likevel slik at det kan inngås avtale med minst én arbeidstaker

Avtaler som ble inngått før 1. juli 2022 på generelt grunnlag jf. AML §14-9 (2) bokstav f vil løpe videre ut den varigheten som var avtalt før lovendringen.

Hva kan du som regnskapsfører bistå kundene med?

Informer kundene som har eller har tenkt å ha midlertidige ansettelser om regelendringen i god tid før fristen, slik at de kan planlegge håndtering av ansettelser og bemanning fremover

Les proposisjonen.