Top
GP Økonomi / Lønn & personal  / Folketrygdens grunnbeløp økes til 111 477 kroner