Top
GP Økonomi / Bransjeaktuelt  / Ikke innlevert mva-melding vil ikke medføre sanksjoner

Ikke innlevert mva-melding vil ikke medføre sanksjoner