Top
GP Økonomi / Teknologi  / PowerOffice har regnskapsbransjens mest fornøyde kunder

PowerOffice har regnskapsbransjens mest fornøyde kunder

Hat-trick fra PowerOffice GO. For tredje år på rad havner de på topp i medlemmenes rangering av økonomisystemer.

20.01.23

Skrevet av 
Svein Austheim

Videre ser vi at Uni Economy bykser opp til andreplass, mens Tripletex tar bronsemedalje. Dette viser resultatene fra Regnskap Norges årlige teknologiundersøkelse.

Regnskap Norge følger utviklingen i markedet for økonomisystemer tett. For å gi medlemmene god og relevant informasjon opprettet vi i fjor en «forbrukerportal». Den er nå oppdatert med resultatene fra årets undersøkelse, og her finner du alle systemene rangert etter fornøydhet.

I tillegg retter vi søkelys mot systemenes markedsandeler, og følger nøye med på både markedskonsentrasjon og prisnivåer.

Markedskonsentrasjon og prisendringer

Regnskap Norges teknologiundersøkelse viser at markedskonsentrasjonen er stabil. Visma dominerer fremdeles, og har en markedsandel på omtrent 60 prosent. Bildet er likevel ikke signifikant forskjellig fra fjoråret.

Det vi imidlertid stusser over, er den generelle prisstigningen hos flere av leverandørene.

Mens inflasjonen (KPI) for siste 12 måneder ligger på omtrent 6 prosent, er den generelle prisstigningen blant systemleverandørene på 16 prosent. Selv om systemleverandørene også har underleverandører, og er avhengig av for eksempel databaseløsninger, er det vanskelig å forstå bakgrunnen for en såpass høy prisstigning. Hvorvidt dette handler om å sende regningen videre – eller benytte muligheten til å øke egne marginer – kan diskuteres.

Prisstigning, og hyppigheten av denne, varierer. I forbrukerportalen finner du et diagram hvor siste prisendring og fornøydhet med systemet ses i sammenheng.

Prisinformasjon og åpenhet

Systemleverandører som tilbyr løsninger til mikrobedrifter og/eller små bedrifter publiserer stort sett god prisinformasjon på egne hjemmesider. Dette er positivt fordi det gjør det mulig for forbruker å sammenligne priser mellom konkurrerende løsninger.

Aktører som tilbyr systemer for mellomstore og/eller store bedrifter er derimot ikke like flinke til å offentliggjøre informasjon om verken priser eller prismodell. Dette med varierende begrunnelse. Aktørene forsvarer tilbakeholdelsen med at pris er avhengig av mange forhold, og at prismodellen kan være til dels komplisert og vanskelig å forklare mv.

Regnskap Norge oppfordrer leverandørene til å være åpne om pris, slik at forbrukerne kan ta opplyste valg. Det primære formålet med et økonomisystem er å registrere, systematisere og tilgjengeliggjøre økonomisk informasjon. Store ERP-leverandører burde derfor kunne utforme en prismodell som egner seg for publisering på web.

Om teknologiundersøkelsen

Undersøkelsen ble gjennomført digitalt, i perioden fra 12. til 16. desember 2022. Alle ordinære personmedlemmer i Regnskap Norge ble invitert til å delta i undersøkelsen, totalt 8 518 personer. Av disse besvarte 1 651 hele undersøkelsen, og 376 deler av den. 

Til tross for små skjevheter i utvalget mener vi at resultatene har god statistisk utsagnskraft, og representerer medlemsmassen på en god måte.

Vi gjør oppmerksom på at resultater fra teknologiundersøkelsen kun gjenspeiler våre medlemmers synspunkter, og at andre brukergrupper/markeder kan vurdere de samme systemene annerledes.