Top
GP Økonomi / Bransjeaktuelt  / Er du klar for en heftig runde med moms og skatt?

Er du klar for en heftig runde med moms og skatt?

Regnskap Norges skatte- og momseksperter går denne uken grundig igjennom Regnskap Norges høringssvar til Skatteutvalgets utredning.

24.04.23

Skrevet av 
Lene N. Sundalskleiv

Jørgen Strøm-Andresen og Sebastian Brodtkorb påpeker viktigheten ved et forutsigbart skattesytem i denne ukens podcast-episode.

I denne ukens podcast-episode tar Regnskap Norges skatte- og momseksperter, Jørgen Strøm-Andresen og Sebastian Brodtkorb, for seg Regnskap Norges hørringssvar til Skatteutvalgets utredning NOU 2022: 20 Et helhetlig skattesystem, som ble overlevert 19. desember 2022. Høringsfrist var 15. april 2023. 

I vårt høringssvar understreker vi skatte- og avgiftssystemets betydning for landets 630 000 små og mellomstore virksomheter, som utgjør 99 % av næringslivet. For næringslivet er forutsigbarhet, stabilitet og konkurranseevne mot utlandet viktig. Større endringer av dagens system bør derfor vedtas av et bredest mulig stortingsflertall, forteller ekspertene vår. 

Et forutsigbart skattesystem, det samlede skattetrykket og én momssats er stikkord høringssvaret. Hør også våre eksperter kommentere formuesskatten, skjermingsfradraget, arveskatten, selskapsskatten, skatt på eierinntekt og aksjonærmodellen, lave og reduserte momssatser, klimaperspektivet på skatt og moms og grunnrenteskatten.  

Vi minner om at det ikke er skatt som skaper velferd, men inntektene som genererer skattene. For å motivere og stimulere norsk næringsliv må det samlede skattetrykket ligge på et nivå som ikke er for høyt. 

Hør Regnskap Norge-podden på Spotify    

Hør Regnskap Norge-podden på Apple Podcasts    

Hør Regnskap Norge-podden på PC