Top
GP Økonomi / Skatt  / Skattemeldingen 2023 – 33 000 selskaper varslet om at de må levere via system

Skattemeldingen 2023 – 33 000 selskaper varslet om at de må levere via system

Regnskapsførere må påregne økt etterspørsel etter regnskapsbistand de kommende månedene.

28.08.23

Skrevet av 
Knut Høylie, Regnskap Norge

Skatteetaten sendte 24. august 2023 brev via Altinn til nærmere 33 000 selskaper, om at de fra og med neste år må legge om innsendingsmetoden for skattemeldingen. Dette er selskaper som for inntektsåret 2022 leverte skattemeldingen med hjelp av den gamle skjematjenesten i Altinn.

I 2024 må alle selskaper levere skattemeldingen for 2023 via et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram. Det samme gjelder ansvarlige selskaper som skal levere selskapsoppgave.

Skatteetaten anbefaler derfor at selskaper som i 2023 leverte Altinn-skjemaer, tar kontakt med systemleverandører for å finne system som passer selskapets behov.

Regnskap Norge går ut fra at mange av de som er varslet, er tjent med å etterspørre bistand med skattemeldingen fra statsautorisert regnskapsfører. Det må påregnes økt etterspørsel i tiden som kommer. 

I brevet skriver Skatteetaten at de har erfart at det for mange blir enklere, raskere og riktigere å rapportere til Skatteetaten via et system

Plikten til å levere skattemeldingen via system er hjemlet i skatteforvaltningsforskriften § 8-2-8