Top
GP Økonomi / Lønn & personal  / Dette er endringene i skattefrie diettsatser

Dette er endringene i skattefrie diettsatser

Fra 1. september øker de skattefrie satsene for arbeidstakere som har yrkesreiser med overnatting og for langtransportsjåfører.

31.08.23

Skrevet av 
Jan-Arild Steen, Regnskap Norge

De nye satsene for arbeidstakere som bor på pensjonat, hybel uten kokemuligheter eller brakke er 250 kroner og for langtransportsjåfører 350 kroner. Det er ellers ingen endring i øvrige satser eller hvordan diettgodtgjørelse skal beregnes. 

Krav om 6 timer 

For å kunne få skattefri diett på yrkesreiser med overnatting, er kravet at du er borte over natten. Hvis du kommer hjem først etter 6 timer ut i neste døgn, vil du ha krav på døgndiett for et nytt døgn. Satsen for neste døgn vil være den samme som for siste overnattingssted. Det betyr at arbeidstakere som reiser og overnatter på brakke og ikke kommer hjem før etter 6 timer inn i det neste hele døgnet, har krav på diettsatsen for en dag til. 

Eksempel på beregning av diettgodtgjørelse 

Rune er på yrkesreise og drar hjemmefra kl. 07:00 tirsdag morgen. Han reiser direkte til Gardermoen* for å delta på årets Overskudd 2023. Her blir Rune til neste dag kl. 14:00, hvor han så reiser hjem. Etter de skattefrie satsene blir Rune sin reiseregning som dette:

Siden reisen ble avslutter mer enn seks timer etter første døgn gjelder hotellsats for to døgn. Måltidstrekk gjøres etter satsene 20/30/50 %.

Diett for hotell: 634,- x 2 = 1268,- 

Trekk frokost: 127 

Trekk lunsj: 190 

Trekk middag: 317 

Skattefri diettgodtgjørelse = 634

*Det er mer en 15 km fra hjemmet

Hadde Rune reist hjem etter frokost på onsdag, ville han ikke fått diett for en ekstra dag. Den skattefrie diettgodtgjørelsen hadde da blitt på kroner 0,- på grunn av måltidstrekk.  

For å kunne bruke de skattefrie diettsatsene må også den ansatte levere reiseregning for å oppfylle legitimasjonskravene i skattebetalerforskriften. 

Hvis Rune derimot var langtransportsjåfør og reiste hjemme fra kl. 07:00 tirsdag morgen, måtte han være borte helt til torsdag kl. 07:00 for å kunne få diett for to døgn.  

Skattedirektoratets satser for trekk- og skattefri kostgodtgjørelse uten overnatting – innland og utland  Gjeldende satser
Fra 6 til 12 timer kr 200
Over 12 timer

kr 400

Skattedirektoratets satser for trekk- og skattefri kostgodtgjørelse med overnatting – innland og utland  Satser
For arbeidstakere som bor på pensjonat/hybel uten kokemuligheter eller pensjonat/brakke kr 250
For arbeidstakere som er på yrkesreise/tjenestereise og som bor på hybel med kokemuligheter eller har overnattet privat  kr 98
For arbeidstakere som bor på hotell
Måltidstrekk og overskuddsberegning foretas per døgn. 
kr 634
For langtransportsjåfører kr 350