Top
GP Økonomi / Forretningsutvikling  / Fremtiden er her – nå må vi handle!

Fremtiden er her – nå må vi handle!

Økt fokus på lederskap, salg og rådgivning. Hvis dette er fjernt fra din hverdag, er forretningsutviklingspakken i regi av Regnskap Norge et smart sted å begynne.

03.07.17

Skrevet av  Aidem AS

Del

Morten Aasen

Ledere må bli gode ledere, alle må selge og rådgivning må gå fra å være et ubetydelig haleheng i forlengelsen av regnskapsførselen, til å bli et hovedelement i leveransen. Fremtiden er her! 

Regnskap Norges forretningsutviklingspakke er laget av og for en regnskapsbransje i stor endring. Pakken er et verktøy for aktører som skal omstille fra tradisjonell regnskapsførsel, til en hverdag bestående av mer rådgivning og tettere relasjon med kundene. Ny teknologi legger til rette, men det er menneskene som må ta ut potensialet og utnytte nyvinningene. 

– Det er mange års erfaring, tester og møter i regi av Regnskap Norge som nå materialiserer seg i forretningsutviklingspakken, sier prosjektleder Hans Christian Ellefsen.

– Vi har samlet erfaringer, bygd en struktur, formet et opplegg som til slutt er fylt med innhold og testet på tre pilotbedrifter. Nå er pakken klar som et tilbud til medlemmene, fortsetter en stolt og fornøyd prosjektleder. 

En av de som arbeider med å bringe pakken ut til «folket», er Morten Aasen. I 2016 solgte han siste del av eierskapet i Tandem Regnskap. Nå jobber han i regi av Regnskap Norge med forretningsutviklingspakken som innleid konsulent. 

– Vi var annerledes som regnskapskontor den gangen. Vi reiste ut til kundene. Tok med oss bærbare maskiner og gjorde jobben hos kunden … 

– Bærbar PC midt på 80-tallet…? 

– Ja, nei. Kall den flyttbar, ikke bærbar, ler Morten Aasen.  

Fra oppstarten ble det etablert en temmelig a-typisk lønnsmodell. Alle ansatte fikk lønn ut fra hva de fakturerte.

– Jeg sier ikke at dette er en modell som skal eller bør innføres hos alle, men for oss var den en av suksessfaktorene. Alle fikk et forhold til inntjening, og vi fikk en «bære for hverandre-kultur». Ved å hjelpe en kollega, ble teamets samlede resultat større – og det tjente også «hjelperen» på, sier Aasen. 

Parallellen til dagens virkelighet er klar: 

– Vi var fra starten tydelige på hvem vi skulle være, hva vi skulle levere og hvordan leveransen skulle skje. Leksa er den samme i dag, men rammebetingelsene og forutsetningene er annerledes. Et hvert regnskapskontor eller -byrå må vite sitt «hvem, hva og hvordan» anno 2017, slår Morten Aasen fast. 

Aasen ser en fremtid full av muligheter – for dem som evner å omstille og endre.

– Det er snakket mye om digitalisering, omstilling og forandring i bransjen de siste årene. Ingen kan si at de ikke vet. Mange har tatt grep, og driver aktiv omstilling og endring gjennom gode prosesser – drevet fram av et aktivt lederskap. De aktørene som ikke er i gang, må komme i gang, sier Aasen. 

Sammen med Jørgen Lund, er Aasen og prosjektleder Hans Christian sentrale i utviklingsprogrammet i regi av Regnskap Norge.

– Jeg liker å kalle det et treningsprogram, sier Jørgen Lund. 

– Én ting er hva vi gjør når vi er ute hos bedriftene og kjører samtaler, møter og samlinger: Mellom samlingene og i etterkant av prosjektperioden handler det om trening, trening og atter trening. Faren er å falle tilbake til det gamle, derfor må vi trene; egentreninger og fellestreninger, med og uten kunder, sier Lund. 

Forretningsutviklingspakken (krever innlogging) tilbys medlemmer i Regnskap Norge, og består av fire hovedbolker:

  • Teknologi og prosesser
  • Ledelse og medarbeiderskap
  • Relasjon, salg og marked
  • Strategi

Målet er at forretningsutviklingspakken skal sette regnskapsbedrifter i stand til å møte det digitale skiftet og markedsendringene. Innholdet retter seg mot både ledere og ansatte, samt at strategibiten tilpasses ståstedet/nåsituasjonen til det enkelte selskap som ønsker endring og omstilling ved å kjøpe det nye produktet fra Regnskap Norge. 

– Det etablerte, tradisjonelle tankesettet utfordres og forandres, og deltakerne får nye verktøy til å hjelpe seg og kundene i hverdagen, forklarer Jørgen Lund. 

Pilotbedriftene Vingman, Adacc Regnskap og Fokus Regnskap har testet både metodikk og verktøy, men på betydelige kortere tid enn hva det legges opp til når pakken, eller treningsprogrammet, gjøres tilgjengelig for medlemmene i Regnskap Norge.

– Gjennom pilotbedriftene har vi gjort oss nyttige erfaringer idet vi skal over i en fase hvor programmet skal tilbys og selges til medlemsbedriftene. Strategibolken kommer naturligvis til å være sentral, men framfor alt handler forretningsutviklingspakken om å utfordre og trene eget tankesett:

– Hvilken identitet har jeg som tradisjonell regnskapsfører? Hvilken identitet må jeg jobbe for å etablere som rådgiver? Hvordan opptrer ulike kunder, fordi de er ulike mennesketyper? Hvordan kommuniserer jeg til de ulike typene? Hvordan bygge sterke relasjoner? Og har jeg nå lagt fram tingene på en måte som gjør at kunden har forstått og kan ta ut verdien som mine råd representerer? spør en engasjert Jørgen Lund.  

Pilotbedriftene vil presentere sine erfaringer på Overskudd 2017 – møteplassen for fremoverlente regnskapsfolk fra hele landet – i september.

Aasen og Lund spår tøffe år for dem som velger å gjøre tingene som i går – uten annen begrunnelse enn at de gjorde det slik i går. 

– De som ikke endrer seg, kan nok drive som før i noen få år – inntil noen andre tar kundene, eller kundene forlater dem. Det kommer til et punkt hvor kundene oppdager at andre leverer noe annet, noe bedre og mer effektivt ved hjelp av digitale, skybaserte tjenester, spår Morten Aasen. 

For mange handler det om å se mulighetene som åpner seg, og ikke la frykten for det nye ta overhånd. 

– Hvem kan mer om det lokale næringslivet enn regnskapsføreren? Få, om noen. Teknologien utfordrer ikke de bestående, den legger til rette for at regnskapsføreren kan overføre mer av sin kunnskap og erfaring til kunden gjennom rådgivning, sier Jørgen Lund.

Morten Aasen ber regnskapsbransjen, bokstavelig talt, løfte blikket.

– Dette er ikke produkter som kjøpes, de må selges. For å utnytte mulighetene, må vi løfte blikket fra den enkelte oppdragsavtalen og gå i dialog med kunden om hva vi faktisk leverer. Rådgivning må bli et hovedelement i leveransen, ikke et ubevisst supplement til selve regnskapsførselen. For å komme dit, jobber vi med ledere, medarbeidere og overordnet på selskapsnivå idet forretningsutviklingspakken åpnes i et nytt selskap.

Kontakt oss!

Dersom du har spørsmål eller vil vite mer om dette prosjektet – ta kontakt med Morten Aasen, morten.aasen@regnskapnorge.no / +47 928 57 048 eller Hans Ellefsen, hans.ellefsen@regnskapnorge.no / +47 976 10 123