Top
GP Økonomi / RF-regelverket  / Ny utgave av Regelverk for regnskapsføring

Ny utgave av Regelverk for regnskapsføring

I 2017-utgaven er det etiske regelverket for regnskapsførere innarbeidet.

10.08.17

Skrevet av  Regnskap Norge

Del

Regelverk for regnskapsføring er et hefte hvor vi har samlet sentralt regelverk innen kjerneområdet for autoriserte regnskapsførere. Formålet med heftet er at du skal kunne ha regelverket lett tilgjengelig, slik at du raskt kan finne det du søker svar på. 

I regelverksheftet finner du regnskapsførerloven med forskrift, god regnskapsføringsskikk (GRFS), bokføringsloven med forskrift, risikostyringsforskriften og hvitvaskingsregelverket. I tillegg har vi tatt inn den såkalte NRØA-planen, som styrer hva som gir kursoppdatering. Nytt i denne utgaven er det etiske regelverket.

I senere tid har vi fått en rekke endringer i både GRFS, bokføringsregelverket og hvitvaskingsregelverket. Disse er innarbeidet.

Les mer og bestill her.