Top
GP Økonomi / Skatt  / Forskrift om ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon

Forskrift om ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon

Forskriften trer i kraft 1. november 2017.

27.10.17

Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge

Del

Den nye ordningen med skattefavorisert individuell pensjonssparing innebærer at personlige skattytere får fradrag i alminnelig inntekt for innskudd til ordningen på inntil 40 000 kroner årlig.

Pensjon som blir utbetalt under ordningen, blir skattlagt som alminnelig inntekt.