Top
GP Økonomi / Skatt  / Fisjon av selskap med ulike aksjeklasser med ulik verdi

Fisjon av selskap med ulike aksjeklasser med ulik verdi

Skattedirektoratet har i uttalelse konkludert med at slik fisjon kan gjennomføres med skattemessig kontinuitet, dersom den reelle verdien av aksjekapitalen fordeles i samme forhold som nettoverdiene fordeles.

07.12.17

Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge

Del

Uttalelsen er avgitt som prinsipputtalelse datert 20. november 2017. 

Les prinsipputtalelsen her.