Top
GP Økonomi / Skatt  / Preutfyllingsdata til skattemeldingene forventes å bli tilgjengelige for årsoppgjørssystemene 23. mars

Preutfyllingsdata til skattemeldingene forventes å bli tilgjengelige for årsoppgjørssystemene 23. mars

I Altinn blir skattemeldingene tilgjengelige først 4. april.