Top
GP Økonomi / Årsregnskap  / Endringer i NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak

Endringer i NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak

Regnskapsstandardstyret har med virkning for regnskapsåret 2017 endret NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak som følge av endringer i regnskapslovens krav til årsberetning mv.