Top
GP Økonomi / RF-regelverket  / Utsetter ny personopplysningslov

Utsetter ny personopplysningslov

Ny dato anslås til 1. juli. Personvernnormen for regnskapsbransjen er derimot snart klar.

24.04.18

Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge

Del

Det har vært forventet at ikrafttredelsen på den nye personopplysningsloven ville bli satt til 25. mai, men dette utsettes visstnok på. Det er Rett24 som melder at ikrafttredelsen utsettes. Det har ikke kommet noe offisielt fra Regjeringen om dette ennå.

Det skal være en ny regel om folkeavstemminger i Liechtenstein som utsetter innføringen av GDPR og dermed også den norske personopplysningsloven. 

Bransjenorm for regnskapsbransjen snart klar

Det arbeides for fullt med å få på plass en bransjenorm for regnskapsbransjen. Denne er til behandling i regnskapsbransjens bransjestandardutvalg, og det forventes at normen vedtas og gjøres kjent i løpet av relativt kort tid.

Bransjenormen har til formål å beskrive rutiner og intern kontroll som bidrar til å sikre at kravene i personopplysningsloven overholdes ved oppdragsutførelse.

I tilknytning til årsmøtet arrangerer vi kurs i behandling av personopplysninger i regnskapsbransjen. Her blir den nye normen sentral. Les mer om dette her. 

Det nye regelverket og normen blir også et viktig kurstema til høsten. Nærmere informasjon om dette kurset kommer senere.

Les mer om nye personvernregler i artikkelen Personvern for dummies – hvordan gå frem