Top
GP Økonomi / Bokføring  / Nå kan SAF-T-filer sendes Skatteetaten

Nå kan SAF-T-filer sendes Skatteetaten

I Altinn finner du nå det nye skjemaet RF-1363 SAF-T Regnskap.

09.05.18

Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge

Del

Det nye skjemaet skal brukes når Skatteetaten etterspør regnskaper i forbindelse med kontroller. 

Skjemaet som sådan er svært enkelt og inneholder kun basisinformasjon om foretaket, referansenummer på kontrollen og hvem som skal være kontaktperson i anledning kontrollen. SAF-T fila skal følge som vedlegg til skjemaet. 

Les mer om SAF-T i artikkelen «SAF-T suse – vi nærmer oss effektiv dataflyt».