Top
GP Økonomi / Avgift  / Har Skatteetaten drukket for mye Møllers tran?

Har Skatteetaten drukket for mye Møllers tran?

Det var stinn brakke da den konstruktive debatten om skattyters rettssikkerhet gikk av stabelen under Arendalsuka.

15.08.18

Skrevet av  Lene N. Sundalskleiv og Marit K. Løvold

Del

Paneldeltakerne i debatten om skattyters rettssikkerhet på Arendalsuka 2018

Regnskap Norge inviterte til debatt med skattedirektøren og et politikertungt panel under Arendalsuka – om et komplisert regelverk, myndighetenes utvidede hjemler, begrenset veiledningsplikt til skattyterne, restanser i klagebehandling og klageadgangen forøvrig.

Skattedirektøren benyttet anledningen til å innrømme at en debatt om rettssikkerhet ikke er en glad-debatt han så frem til under Arendalsuka, men at det er en viktig debatt.

– Tvangsmulkt. Smak på ordet. Det er tungt og vanskelig å få godt gehør for, fortsatte skattedirektør Hans Christian Holte.

Har Skatteetaten vært for ivrige?

Ordstyrer Stein Kåre Kristiansen rettet spørsmålet om Skatteetaten har drukket for mye Møllers tran til skattedirektøren, og antydet med det at de har vært litt ivrige med å ilegge tvangsmulkt.

Panelet var noe uenige i hvorvidt dagens system fungerer godt. Skattedirektøren forklarte at innføringen av tvangsmulkt har medført at den informasjonen de mottar har en bedre kvalitet enn tidligere. I tillegg er det flere som leverer i tide. På den måten kan man si at systemet fungerer.

Holte er klar på at det er viktig med en balanse. – Vi gjør nå noen justeringer etter de erfaringene vi har. Vi frafaller automatisk tvangsmulkt for nystartede bedrifter, for å ikke gjøre det for komplisert. Vi innfører gult kort – en ordning som gjør at de som ikke har gjort feil før får tvangsmulkten frafalt når de klager. Dette for å ikke være urimelig hard i klypa. Regnskap Norge har ønsket varsel til regnskapsføreren når kunden får varsel. Det gjøres nå ved varsel om tvangsmulkt.

Regnskap Norge synes det er gledelig at skattemyndighetene følger opp vurderingene og synspunktene vi har kommet med og gjør justeringer.

Skattedirektøren er klar over at det er flere ting å gripe fatt i i denne debatten. – Jeg trenger de innspillene Regnskap Norge gir meg på dette området! Vi kan fortsatt lære for å levere bedre. 

Behov for veiledning og tilgjengelighet

–  Grundere har mye å gjøre og ofte få ressurser, men de vil gjerne levere! Derfor er det svært viktig at Skatteetaten er tilgjengelig og tilbyr veiledning, påpekte Magnvor Lunåshaug, Grunderansvarlig i NHO.

Rigmor Aasrud i Ap er enig med Lunåshaug og la til at det kan være krevende for skattyterne å finne frem i systemet.

Holte slo fast at Skatteetaten ser at veiledning og informasjon er et viktigere virkemiddel enn full kontroll, og har derfor definert forenkling for næringslivet som et viktig område.

Klagesakene hoper seg opp og skattekontorene får de mindre sakene

Klagene har hopet seg opp i nemda. Holte innrømte at dette er problematisk. Dette har resultert i at de mindre klagene blir behandlet av skattekontorene. Dette begrunnet han med at de mindre sakene nok har et enklere utfall. 60 % av sakene konkluderes med til klagers fordel, sa Holte.

Rigmor Aasrud synes det er vanskelig å forstå at få ressurser i nemda gjorde at man flyttet klagene over. – Hva med å flytte ressursene fra skattekontorene til nemda? Slik at det ikke går utover rettssikkerheten. Systemet bør oppfattes som rettferdig og forutsigbart. 

Magnvor Lunåshaug fikk det siste ordet i debatten og påpekte at det er viktig å ha fokus i forkant for å unngå tvangsmulkt i utgangspunktet.

Christine Lundberg Larsen avsluttet med å takke for at skatteetaten er lydhøre og for tiltakene de har gjort.

I panelet satt: Christine Lundberg Larsen (administrerende direktør, Regnskap Norge), Hans Christian Holte (Skattedirektør)Henrik Asheim (stortingsrepresentant, Høyre), Helge André Njåstad (stortingsrepresentant, FrP), Rigmor Aasrud (stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet), Magnvor Lunåshaug (Gründeransvarlig, NHO). Ordstyrer var Stein Kåre Kristiansen (HK Strategies).