Top
GP Økonomi / Lønn & personal  / Skattefrie satser for dagdiett reduseres betydelig i 2019

Skattefrie satser for dagdiett reduseres betydelig i 2019

Regjeringen foreslår å redusere satsene for skattefrie dagdietter til henholdsvis 200 og 400 kroner.

11.10.18

Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge

Del

De skattefrie satsene for reise uten overnatting innenlands er i 2018 297 kroner for reise mellom 6 og 12 timer og 552 kroner for reise over 12 timer. Disse satsene samsvarer med de som er fremforhandlet i Statens reiseregulativ.

Finansdepartementet foreslår at skattefrie satser for dekning av kost på innenlandsreiser uten overnatting for 2019 reduseres til:

  • 200 kroner for reiser mellom 6 og 12 timer
  • 400 kroner for reiser over 12 timer

Det vil fortsatt være mulig å få skattefri dekning for høyere, dokumenterte kostutgifter ved reiser.

Bakgrunnen for forslaget

Når Finansdepartementet nå ønsker å endre de skattefrie satsene, skyldes det at det kun er merutgifter ved slike reiser som skal dekkes skattefritt. Godtgjørelse over faktiske merutgifter skal skattlegges som lønn.

Etter Finansdepartementets vurdering er kostsatsene i reiseregulativet gjennomgående høyere enn det som kan anses som rimelige merutgifter.

Kilde: Prop. 1 LS (2018-2019) kapittel 5.2