Top
GP Økonomi / Skatt  / Takseringsregler for 2018

Takseringsregler for 2018

Skattedirektoratet har publisert takseringsreglene gjeldende for inntektsåret 2018.

14.11.18

Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge

Del

Takseringsreglene finner du i lenken nedenfor. 

Takseringsregler 2018

Endringer fra 2017

I hovedsak består endringene fra takseringsreglene for 2017 av endringer i satser for formuesverdsettelse, inntekt og fradrag. 

I tillegg er det gjort noe mer omfattende endringer i paragrafene listet opp nedenfor. Årsaken til endringene skyldes endringer fra 2018 i skattemessig behandling av yrkesreiser og formuesverdsettelse av driftsmidler benyttet i såkalt “inntektsgivende aktivitet”.

 • § 1-2-2 om godtgjørelse til kost og losji ved yrkes-/tjenestereiser med overnatting innenlands
 • § 1-2-3 om godtgjørelse til kost og losji ved yrkes-/tjenestereiser med overnatting innenlands
 • § 1-3-2 Fradrag for kost ved opphold på hybel/brakke med kokemuligheter og privat overnatting
 • § 1-3-3 Merkostnader til kost ved pensjonatopphold eller hybel/brakke uten kokemuligheter
 • § 1-3-4 Merkostnader til kost på yrkes-/tjenestereiser eller opphold utenfor hjemme som varer ett døgn eller mer – hotellopphold
 • § 2-1-1 Næringseiendom 
 • § 2-1-4 Verdsetting av skip, fiskefartøyer, borefartøyer mv.
 • § 3-1-1 Skogbrukseiendommer
 • § 3-1-2 Jordbrukseiendommer

Takseringsreglenes oppbygging

Takseringsreglene inneholder satser for verdsettelse av formuesobjekter og inntekts- og fradragssatser, til bruk i skattemeldingen (selvangivelsen) for 2018. Her er en overordnet oversikt over innholdet:

Private forhold, lønnstakere mv (kap. 1)

 • § 1-1 Formuessatser private eiendeler
 • § 1-2 Inntektssatser lønnstakere mv
 • § 1-3 Fradragssatser lønnstakere mv

Næringsvirksomhet (kap. 2)

 • § 2-1 Formuessatser næringsvirksomhet
 • § 2-2 Inntektssatser næringsvirksomhet
 • § 2-3 Fradragssatser næringsvirksomhet

Primærnæringene (kap. 3)

 • § 3-1 Formuessatser primærnæringene
 • § 3-2 Inntektssatser primærnæringene
 • § 3-3 Fradragssatser primærnæringene

Verdsetting av skog (kap. 4)

Åpningsbalanse og senere balanse i jord- og skogbruk (kap. 5)