Top
GP Økonomi / RF-regelverket  / Felles bruk av én BankID vurdert som lovstridig