Top
GP Økonomi / Skatt  / Høringssvar om opplysningsplikt for skatterådgiveres skatteplanlegging

Høringssvar om opplysningsplikt for skatterådgiveres skatteplanlegging

Mange av høringsinstansene peker på at det er vanskelig å fastslå rekkevidden av den foreslåtte opplysningsplikten.