Top
GP Økonomi / Korona  / Utvidet rett til egenmelding oppheves

Utvidet rett til egenmelding oppheves

Fra 1. juni kan ikke arbeidstaker kreve å få benytte egenmelding for de første 16 dagene i arbeidsgiverperioden.

26.05.20

Skrevet av  Thor Erik Gjefsen, Regnskap Norge

Del

Samtidig vil retten til å benytte egenmelding igjen forutsette 2 måneder opptjeningstid hos arbeidsgiver.

For å redusere arbeidspresset på helsetjenesten i forbindelse med virusutbruddet, utvidet myndighetene muligheten til å benytte egenmelding for opptil 16 kalenderdager fra første fraværsdag. Samtidig ble det gjort unntak fra kravet om 2 måneder opptjeningstid hos arbeidsgiver, som ble redusert til fire uker. Disse unntakene hadde virkning fra 16. mars.

Endringer i smittesituasjonen og god kapasitet i helsetjenestene er bakgrunnen for at utvidet rett til bruk av egenmelding oppheves fra 1. juni.

AVTALE OM UTVIDET RETT TIL EGENMELDING

Arbeidsgiver kan fortsatt velge å gi rett til å bruke egenmelding de første 16 dagene, men fra 1. juni er ikke lenger arbeidsgiver pålagt å godta dette. Dette innebærer at dersom det ikke er avtalt utvidet rett til egenmelding, kan arbeidsgiver fra 1. juni kreve legeerklæring fra fjerde fraværsdag.

Husk at arbeidsgiver også gjennom IA-avtale kan ha gitt bedre rettigheter ved å bestemme at arbeidstakeren kan nytte egenmelding ved sykefravær som varer lenger enn tre dager, men begrenset til 16 dager (arbeidsgiverperioden).

FORTSATT REDUSERT ARBEIDSGIVERPERIODE

Arbeidsgivere skal kun betale sykelønn for de tre første dagene med korona-relatert sykefravær. Med korona-relatert sykefravær menes at den ansatte er smittet av korona, det er mistanke om at den ansatte er smittet eller den ansatte er pålagt av myndighetene å være i karantene.

Særlige regler om redusert arbeidsgiverperiode fremgår av § 3-2 i midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien.