Top
GP Økonomi / Forretningsjus  / Kompensasjonsordningen er åpen for søknader for juni og juli

Kompensasjonsordningen er åpen for søknader for juni og juli

Foretak med betydelig omsetningsfall i juni og juli kan nå søke om tilskudd fra kompensasjonsordningen for næringslivet.

17.08.20

Skrevet av  Regnskap Norge

Del

I helgen åpnet portalen for søknader for juni og juli. Søknadsskjema og mer informasjon finner du på kompensasjonsordning.no.

Søknadsfrist 

Søknadsfristen for månedene juni, juli og august er 31. oktober. Søknadsfristen for mars, april og mai var 31. juli.

Egenandelen er tatt bort

Egenandelen i kompensasjonsordningen som var 10.000 kroner for mars og 5.000 kroner for april, er tatt bort.

Innsynsløsning

Opplysninger om foretak som har fått tilskudd blir offentliggjort i en egen innsynsløsning på Skatteetatens nettsider.