Top
GP Økonomi / Korona  / Vil dekke utgifter som skyldes innreisekarantene

Vil dekke utgifter som skyldes innreisekarantene

Ny ordning skal dekke utgifter bedrifter har når utenlandsk arbeidskraft må ha innreisekarantene.

10.11.20

Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge

Del

Støttepakken har sin bakgrunn i en erkjennelse av at mange bedrifter er avhengige av utenlandsk arbeidskraft for å opprettholde normal drift. For disse bedriftene medfører karantenereglene store kostnader. Ordningen har som formål å bidra til at bedriftene kan opprettholde produksjonen til tross for strenge karantenetiltak.

Store kostnader til smitteverntiltak  

I pressemeldingen viser Næringsdepartementet til at importsmitte utgjør en økende grad av andelen av smitte som nå finnes i det norske samfunnet. Regjeringen har derfor skjerpet kravene til innreisekarantene. Arbeidstakere skal sørge for egnet oppholdssted med enerom, også for arbeidstakere med fritidskarantene, dersom de ikke benytter seg av karantenehotell. 

Karantenereglene medfører store merkostnader knyttet til å håndtere utenlandsk arbeidskraft på en smittevernsmessig forsvarlig måte. Dette gjelder blant annet kostnader til losji, lønn og oppfølging av arbeidere som sitter i karantene. Samtidig gir smitteverntiltakene lavere effektivitet og lønnsomhet i produksjonen.  

Fast beløp per arbeidstaker per dag  

Ordningen går ut på at bedriftene blir kompensert et fast beløp per arbeidstaker per dag.  

Det legges foreløpig til grunn en sats per arbeidstaker per døgn på om lag 800–1000 kroner.  

Ordningen vil innrettes slik at uheldige insentiver til å øke omfanget av utenlandsk arbeidskraft unngås. Den vil derfor ikke dekke alle kostnadene en bedrift har ved gjennomføringen av innreisekarantene.  

Gjelder ut februar 2021 

Ordningen gjelder for perioden 1. november 2020 til 28. februar 2021. Regjeringen vil vurdere om ordningen bør forlenges i lys av smittesituasjonen.

Det er foreløpig ikke bestemt hvem som skal forvalte ordningen.