Top
GP Økonomi / Skatt  / Takseringsregler for 2020

Takseringsregler for 2020

Lovdata har publisert Skattedirektoratets takseringsregler for inntektsåret 2020.

26.11.20

Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge

Del

Takseringsreglene inneholder satser for verdsettelse av formuesobjekter og inntekts- og fradragssatser, til bruk i skattemeldingen for 2020.

Du finner takseringsreglene for 2020 her.

I 2020-utgaven er bestemmelser som inneholdt satser som tradisjonelt også ble publisert som del av forskuddsutskrivingen blitt fjernet fra takseringsreglene. Begrunnelsen for dette er forenklingshensyn.

Utover dette er det i hovedsak satser som er endret. Her er en kortfattet oppsummering:

 • I § 1-1-3 er det tatt inn at verdsettelse av kjøretøy også inkluderer bobiler.
 • 1-2-1 om kostbesparelse for pendlere er opphevet
 • 1-2-2 om godtgjørelse til kost og losji på tjenestereiser er opphevet
 • 1-2-4 om kost på reise uten overnatting er opphevet
 • 1-2-6 om overskudd på kilometergodtgjørelse er opphevet
 • 1-2-15 om fordel fri bil er opphevet
 • 1-2-17 om fordel ved kost og losji er opphevet
 • 3-1-2 om verdsettelse jordbrukseiendom har foruten satsendringer tekstlige endringer

Her er en kort oversikt over hvordan innholdet er tematisert:

 • § 1-1 Formuessatser private eiendeler
 • § 1-2 Inntektssatser lønnstakere mv
 • § 1-3 Fradragssatser lønnstakere mv
 • § 2-1 Formuessatser næringsvirksomhet
 • § 2-2 Inntektssatser næringsvirksomhet
 • § 2-3 Fradragssatser næringsvirksomhet
 • § 3-1 Formuessatser primærnæringene
 • § 3-2 Inntektssatser primærnæringene
 • § 3-3 Fradragssatser primærnæringene
 • Kap. 4 Verdsetting av skog
 • Kap. 5 Åpningsbalanse og senere balanse i jord- og skogbruk