Top
GP Økonomi / Avgift  / Merverdiavgift på alternativ behandling og kosmetisk kirurgi

Merverdiavgift på alternativ behandling og kosmetisk kirurgi

Fra 01.01.2021 innføres det mva på alternative helsetjenester og kosmetisk kirurgi.

11.12.20

Skrevet av  Richard Haave Hanssen, Regnskap Norge

Del

Siden innføringen av mva på tjenester i 2001 har alternative helsetjenester og kosmetisk kirurgi vært unntatt mva. Innføring av mva på disse områdene var på høring i sommer. Områdene anses som velegnet for mva-beregning da tjenestene stort sett betales fullt ut av kunden selv. Forslaget ble videreført i utkast til statsbudsjettet for 2021.

De nødvendige lovendringene ligger nå an til å bli vedtatt i uke 51, slik at mva blir innført fra 01.01.2021. Det vil medføre at behandlinger som utføres fra og med januar blir mva-pliktige med 25%. Det vil tilsvarende være fradragsrett for inngående mva på anskaffelser til bruk i denne virksomheten.

Unntaket for helsetjenester

Unntaket for helsetjenester vil fra 01.01 kun omfatte kosmetisk kirurgi som er medisinsk indisert og helt eller delvis finansiert av det offentlige.

Tannhelsetjenester for voksne er normalt betalt av pasienten selv, her vil det dermed være tilstrekkelig at behandlingen er medisinsk indisert for at den skal være omfattet av unntaket.

Utsatt virkningstidspunkt for enkelte former for alternativ behandling

Når det gjelder alternativ behandling er virkningstidspunkter for mva utsatt 1. juli for osteopati og naprapati, og til 1. oktober for akupunktur.

Grunnen til dette er at det utredes hvorvidt disse gruppene skal omfattes av autorisasjonsplikten for helsepersonell, slik at tjenestene blir unntatt etter hovedregelen om unntak for helsetjenester.

Konsekvenser

Hvis du som regnskapsfører har kunder innenfor dette området vil vi anbefale at du tar kontakt og forsikrer deg om at de er kjent med dette. Videre kan det være fornuftig å ta opp prising av tjenestene. Siden det nå vil blir fradragsrett på kostnader i virksomheten kan det være et alternativ å ikke velte hele prisøkningen over på kunden.

Virksomheter som kun har drevet unntatt virksomhet innenfor disse områdene, må nå foreta mva-registrering dersom de generelle vilkårene for dette er oppfylt så snart omsetningen passerer kr 50.000. Virksomheter som allerede er mva-registrert må beregne mva fra 1. krone etter 1. januar.

Vi nevner at det ikke vil være rett til oppjustering av inngående avgift på eventuelle kapitalvarer virksomheten har anskaffet seg før lovendringen, jf mval § 9-2 (1) siste punktum.

Hvis virksomheten leier lokaler kan det imidlertid være fornuftig å ta opp med utleier om lokalene bør omfattes av en frivillig mva registrering for utleier. Dersom utleier får økt sitt mva fradrag kan det gi muligheter for å fremforhandle en reduksjon av husleien.

Les også: