Top
GP Økonomi / Forretningsjus  / Kompensasjonsordning 2 – ordningen utvides

Kompensasjonsordning 2 – ordningen utvides

Regjeringen foreslår å øke støttenivået til 85 prosent og forlenge ordningen i 2 ekstra måneder, ut juni 2021.

29.01.21

Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge

Del

Forslagene fra Regjeringen er i samsvar med Stortingets vedtak. 

Regjeringen foreslår at beregningen av omsetningsfall gjøres ved å sammenligne omsetning i støtteperioden med samme periode i 2019. Siden det er lenge siden 2019, bør omsetningen i 2019 justeres i tråd med utviklingen i konsumprisindeksen.

Bedrifter som ikke var etablert i samme periode i 2019, kan bruke januar-februar 2020 som utgangspunkt for å beregne omsetningsfallet.

Det er en forutsetning at endringene er i innenfor statsstøttereglene og kan godkjennes av ESA.

Artikkelen oppdateres. 

Nye forslag relatert til koronapandemien

Det ovennevnte er ett av flere tiltak Regjeringen foreslår 29. januar. Regjeringen foreslår tiltak for i alt 16,3 milliarder kroner, og nedenfor finner du mer informasjon om de viktigste tiltakene.