Top
GP Økonomi / Korona  / Lønnsstøtte til bedrifter fra 15. mars

Lønnsstøtte til bedrifter fra 15. mars

Den nye lønnsstøtteordningen trer i kraft 15. mars og gjelder ut juni 2021. Søknadsportalen åpner 3. mai.

15.03.21

Skrevet av  Regnskap Norge

Del

Formålet med ordningen er å hindre ledighet og bedre bedriftenes forutsetning for ny vekst og å kunne forberede seg til de kommer i normal aktivitet.

Ordningen gjelder for arbeidsgivere som tar tilbake egne ansatte fra permittering i perioden 15. mars til 30. juni 2021.

Kriserammede bedrifter får inntil 25 000 kroner per måned i støtte per ansatt de tar tilbake fra permittering

Søknadsportalen åpner for å ta imot søknader fra 3. mai

Skatteetaten skal forvalte lønnsstøtteordningen.

Se mer om ordningen og hvem den gjelder for i Finansdepartementets pressemelding av 14. mars