Top
GP Økonomi / Korona  / Utenlandske arbeidstakere får d-nummer på grensen

Utenlandske arbeidstakere får d-nummer på grensen

Skatteetaten oppretter «skattekontor» på grenseoverganger som en midlertidig ordning.

25.03.21

Skrevet av 
Knut Høylie, Regnskap Norge

Tildelingen av d-nummer til utenlandske arbeidstakere skal skje når de testes for covid-19 ved ankomst til Norge, og skal hjelpe helsesektoren i smittesporingsarbeidet.

Skatteetaten er ikke fysisk tilstede, men har utplassert teknisk utstyr på alle teststasjonene. Slik kan teststasjonen ha sikker kommunikasjon med Skatteetatens ansatte som sitter ulike steder i landet. ID-dokumentene skannes av de ansatte på teststasjonen. Ansatte fra Skatteetaten tildeler og registrerer d-nummeret i Innreiseregisteret.

33 teststasjoner

Det blir «skattekontor» på 33 teststasjoner i hele landet, der grensestasjoner på vei, flyplasser og havner omfattes av løsningen.

Les mer om tildelingen og hvor teststasjonene er plassert her.