Top
GP Økonomi / Forretningsjus  / Kompensasjonsordning 2 og 3 – nye forskriftsendringer

Kompensasjonsordning 2 og 3 – nye forskriftsendringer

Omfanget på hva som kan kreves kompensert av tapt varelager utvides for serveringssteder. I tillegg er en feil rettet opp.

11.06.21

Skrevet av 
Knut Høylie, Regnskap Norge

I utgangspunktet var det kun foretak som var pålagt å holde stengt som kunne kreve kompenasjon for annen ferskvare enn alkoholholdige drikkevarer. Dette er nå få dager etter at forskriftsbestemmelser ble kjent endret.

I endret forskrift fremgår det nå at også foretak som var pålagt full skjenkestopp kan kreve kompensasjon for annet tapt varelager enn alkoholholdige drikkevarer, dersom søkeren stengte virksomheten på grunn av at skjenkestopp gjorde det ulønnsomt å holde åpent. Det stilles dokumentasjonskrav knyttet til dette, som det er viktig å merke seg.

I tillegg er hjemmel om foretak i økonomiske vanskeligheter rettet opp. 

Se endringene markert i rødt her