Top
GP Økonomi / Forretningsjus  / Kompensasjonsordning 1 – regnskapsfører får ikke automatisk tilgang til purringer

Kompensasjonsordning 1 – regnskapsfører får ikke automatisk tilgang til purringer

For foretak som mangler bekreftelse, er det kun foretakene selv som mottar purringen i Altinn.

07.09.21

Skrevet av 
Knut Høylie, Regnskap Norge

Foretak som har mottatt kompensasjon til dekning av faste uunngåelige kostnader i perioden mars – august 2020, hadde frist til utgangen av august  2021 med å få sine søknader bekreftet fra enten autorisert regnskapsfører eller revisor. Dette gjaldt søknader som for en enkeltmåned hadde gitt mer enn 15 000 kroner i kompenasjon.

Foretak som fortsatt ikke har fått søknad bekreftet, vil i uke 36 motta purring i Altinn på slik bekreftelse. Vi har fått bekreftet at dette er purring regnskapsfører og revisor beklageligvis ikke mottar automatisk kopi av. 

Les mer om purrerunden her