Top
GP Økonomi / Årsregnskap  / Endringer i NRS 8 GRS for små foretak for regnskapsåret 2021