Top
GP Økonomi / Regnskap  / Ny forskrift om forenklet IFRS

Ny forskrift om forenklet IFRS

Finansdepartementet har den 7.2.2022 kommet med en forskrift om bruk av forenklet IFRS.

14.02.22

Skrevet av 
Hans Ellefsen, Regnskap Norge

Forskriften er i all hovedsak en videreføring av anledningen til å bruke en forenklet versjon av IFRS for de fleste regnskapspliktige og for selskapsregnskapet til IFRS-rapporterende konsern. I tillegg er det noen materielle endringer.

Av materielle endringer i forskriften er;

  • Unntak fra IFRS 16 Leieavtaler for konserninterne leieavtaler for leietaker
  • Unntaket fra å benytte virkelig verdiopsjonen når betingelsene er oppfylt i overliggende konsernselskap utgår
  • Krav til noteopplysninger etter IFRS 3 Virksomhetssammenslutning utgår
  • Krav til noteopplysninger etter IFRS 7 om sikring utgår
  • Krav til noteopplysninger som følge av fortolkninger godkjent av International Accounting Standards Board utgår

På enkelte områder innenfor presentasjon og noteopplysninger har Finanstilsynet i sitt forslag overfor departementet søkt å klargjøre forskriftsteksten, uten materielle endringer. Utover dette er alle henvisninger til IFRS oppdatert.

Ikke alle regnskapspliktige kan benytte forenklet IFRS. Unntakene er finansinstitusjoner, verdipapirforetak og andre foretak som det føres tilsyn med etter finanstilsynsloven § 1 og foretak som etter regnskapsloven er pålagt å anvende full IFRS.

Forskriften trer i kraft umiddelbart for regnskapsår som starter 1.1.2022.