Top
GP Økonomi / Bransjeaktuelt  / Lik lønn, men ulik ledelse

Lik lønn, men ulik ledelse

Regnskap Norges lønnsundersøkelse viser at det er likelønn mellom kvinner og menn i regnskapsbransjen. Samtidig avdekker undersøkelsen at flere menn enn kvinner sitter i ledende posisjoner.

08.03.22

Skrevet av 
Regnskap Norge

I regnskapsbransjen er kvinner og menn betalt likt for den samme jobben. Rune Aale-Hansen er imidlertid skuffet over kjønnsbalansen i ledende posisjoner. Foto: CF-Wesenberg.

Lønnsudersøkelsen viser at flertallet av daglige ledere og styreledere i regnskapsforetakene er menn, til tross for at det totalt sett er flere kvinner enn menn som jobber i bransjen.

– Det er gledelig å konstatere at det på et viktig område som lønn er reell likestilling mellom kjønnene i regnskapsbransjen. Til gjengjeld er det skuffende og underlig at ikke kvinner i større grad sitter i ledende posisjoner, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

Som bransjeorganisasjon for landets regnskapsforetak gjennomfører Regnskap Norge årlig en rekke undersøkelser. En av dem knytter seg til lønnsforhold og likestilling.

– Tallene bekrefter bildet vi har sett over flere år. Noe av det viktigste, som vi er stolte av å kunne konstatere, er at dette er en bransje med reell likelønn. Kvinner og menn får betalt likt for den samme jobben, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge: 

– Det som imidlertid forundrer og skuffer er når vi ser på kjønnsbalansen i ledende posisjoner. Utgangspunktet er at det er flere kvinner enn menn som jobber i denne bransjen. Da er det rart at det er flertall av menn i ledende posisjoner, både som daglig leder og styreleder. Vi ser for øvrig at det er flere kvinner som jobber deltid også i denne bransjen.

Glasstak eller motvilje?

– Både med tanke på likestilling, mangfold og representativitet ville det være naturlig å se mer kjønnsbalanse i lendende posisjoner. Skulle vi lagt representativitet til grunn burde det faktisk være flere kvinnelige toppledere enn menn i ledende stillinger, sier Regnskap Norge-direktøren: – Vi har ikke sett på årsaken til at tallene er som de er, men vi vil vurdere å gå mer i dybden for å avdekke sammenhengen. Skyldes dette at kvinner ikke tror de er kompetente? Skyldes dette at mannlige styreledere ansetter mannlige ledere – at glasstaket fortsatt gjør seg gjeldende? Eller skyldes dette rett og slett av kvinner ikke vil? Og hvorfor er det flere kvinner som jobber deltid?

– Regnskapsbransjen er en bransje i vekst. Det er også en bransje preget av både bærekraft og teknologiutvikling – som er viktig for mange nye arbeidstakere. Da er det også viktig å vise at bransjen er moderne og dagsaktuell, og gir like gode karrieremuligheter uavhengig av kjønn, avslutter Aale-Hansen.

Fakta:

Lønnsundersøkelsen sendes ut årlig til Regnskap Norges ca. 8 000 autoriserte personmedlemmer. Medlemsmassen består i dag av 68 prosent kvinner og 32 prosent menn. Av de 2 500 som svarte på undersøkelsen er 67 prosent kvinner og 33 prosent menn. Det indikerer at sammensetningen er representativ for hele medlemsmassen, som igjen er et speilbilde av regnskapsbransjen.

Andel kvinner vs. menn med personalansvar

Totalt 38 prosent av alle respondenter oppgir at de har personalansvar for en eller flere ansatte. Av disse er 32 prosent kvinner og 68 prosent er menn.

Andel kvinner vs. menn som er øverste leder

Totalt 17 prosent av alle respondenter oppgir at de er øverste leder / toppleder i en regnskapsbedrift. Av disse er 36 prosent kvinner og 64 prosent menn.

Andel kvinner vs. menn som enten har hatt, eller blitt forespurt om å påta seg styreverv

Totalt 25 prosent av alle respondenter oppgir at de enten har hatt, eller blitt forespurt om å påta seg styreverv i en virksomhet tilknyttet regnskapsbransjen. Av disse er 47 prosent kvinner og 53 prosent menn.

Andel kvinner vs. menn som jobber deltid

Totalt 9 prosent av alle respondenter oppgir at de jobber deltid. Av disse er 80 prosent kvinner og 20 prosent menn.