Top
GP Økonomi / Pressemeldinger  / Forenklingsarbeidet operasjonaliseres!

Forenklingsarbeidet operasjonaliseres!

Næringsministeren er på offensiven, og vi er fornøyde med at myndighetene har lyttet til rådene våre om operativt forenklingsarbeid.

11.03.22

Skrevet av 
Regnskap Norge

– Regnskap Norge er fornøyd med at myndighetene har lyttet til rådene våre om operativt forenklingsarbeid! sier adm. dir. i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen.

Næringsministeren er på offensiven: Når regjeringen i dag avvikler forenklingsutvalget opprettet av den forrige regjeringen, begrunnes det med ønske om sterk operativ innsats for å nå målet om å forenkle administrative byrder for næringslivet med 11 milliarder kroner.

– Regnskap Norge er fornøyd med at myndighetene har lyttet til rådene våre om operativt forenklingsarbeid! sier adm. dir. i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen.

– Det er bra, og ikke minst nødvendig, at dette arbeidet nå får god og effektiv fremdrift.

– Vi registrerer at departementet nå vil «legge opp til en prosess i forenklingsarbeidet som involverer bredden av næringsliv, forvalting og juridisk kompetanse, og som vil utfordres til å bidra med å identifisere tiltak som rask kan iverksettes», sier Aale-Hansen:

– Regnskap Norge har god innsikt i næringslivets utfordringer. Årlig publiserer vi en rapport med konkrete forenklingsforslag. I dagens liste har vi 39 konkrete forslag som vi anslår vil redusere næringslivets byrder med flere milliarder kroner. Denne har vi tidligere presentert for regjeringen, og ser frem til å løfte den frem igjen. Vi ser også med stor forventning på at regjeringen tar tak i disse konkrete forslagene.

– At regjeringen er opptatt av «raske resultater» klinger godt i våre ører. Det er samtidig viktig å minne om at det ikke holder å fjerne eksisterende administrative byrder og regler, dersom man samtidig kommer med nye. Vi gjentar derfor vår klare oppfordring om at regjeringens ambisjon må være en nettoforenkling og ikke et bruttomål, avslutter Rune Aale-Hansen i Regnskap Norge.