Top
GP Økonomi / Lønn & personal  / Slik skal el-bil med yrkeskjøring over 40 000 km verdsettes

Slik skal el-bil med yrkeskjøring over 40 000 km verdsettes

El-bil med yrkeskjøring over 40 000 km skal verdsettes til 75 % av listepris som ny.

25.04.22

Skrevet av 
Alia Hammami, Regnskap Norge

Finansdepartementet har den 11.04.2022 kunngjort en endring i FSFIN §5-13-5 som spesifiserer at el-bil med yrkeskjøring utover 40 000 km i inntektsåret skal verdsettes til 75 % av listepris som ny.

Det har tidligere vært uklarhet rundt satsen som skal brukes i dette tilfellet. Yrkeskjøringen må dokumenteres med elektronisk kjørebok, og endringen har virkning fra inntektsåret 2022.

Fra og med 2022 ble skattemessig fordel for el-bil som firmabil satt til 80 % av listepris som ny. For elbil som er eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret skal det brukes 60 % av bilens listepris som ny.

Se lovteksten her.

For mer informasjon om satser for firmabil (standardreglene) se Skatteetatens sider.