Top
GP Økonomi / Avgift  / Regjeringen foreslår økt skatt på havbruk, vannkraft og landbasert vindkraft

Regjeringen foreslår økt skatt på havbruk, vannkraft og landbasert vindkraft

Skatteøkningene anslås å tilføre staten 33 milliarder kroner i ekstra inntekter