Top
GP Økonomi / Arbeidsgiveravgift  / Skatte- og avgiftsendringer i Statsbudsjettet 2023

Skatte- og avgiftsendringer i Statsbudsjettet 2023

Budsjettet innebærer flere vesentlige endringer. Blant annet foreslås det å innføre ekstra arbeidsgiveravgift på 5 prosent for lønn over 750.000 kroner i 2023.