Top
GP Økonomi / Autorisasjon  / Ny regnskapsførerlov – nok et skritt nærmere vedtak

Ny regnskapsførerlov – nok et skritt nærmere vedtak

Finanskomiteen innstiller på lovvedtak i tråd med forslaget i proposisjonen fra Finansdepartementet.

22.11.22

Skrevet av 
Hanne Opsahl, Regnskap Norge

Finanskomiteen avla i dag sin innstilling til ny regnskapsførerlov. Det er ikke gjort noen endringer fra det forslaget som Finansdepartementet fremmet i Prop 130 L (2021-2022)

Det er et grundig og bra lovforslag, og vi er tilfreds med at finanskomiteen mener det samme. På et punkt er vi likevel skuffet, og det er at komiteen ikke har satt fem års oppbevaringstid på all oppdragsdokumentasjon, men opprettholder forslaget fra departementet om ti års oppbevaring på kommunikasjon med oppdragsgiver om lovbrudd. Som vi påpekte i brev til Finanskomiteen under deres behandling, strider det mot forenkling og fem års-regelen i bokføringsloven, i tillegg til at argumentasjonen som er brukt for forlenget oppbevaringstid ikke ligger til regnskapsførerloven å dekke. 

Et mindretall i komiteen, bestående av Høyre og FrP, har støttet våre synspunkter, men det var altså dessverre ikke tilstrekkelig til å vinne frem. 

Det samme mindretallet har også stilt seg bak vår uttrykte bekymring til komiteen om innføringen av overtredelsesgebyr. Selv om «toget har gått» for denne gang, vil vi følge med og ha nøye oppmerksomhet på bruken av dette fremover.  

Med finanskomiteens innstilling gjenstår bare de formelle vedtak i Stortinget før loven er endelig. Den første av to behandlinger i Stortinget skjer 6. desember. 

Ikrafttredelse fastsettes etter at loven er vedtatt. Det kommer vi tilbake til.