Top
GP Økonomi / Autorisasjon

På samtlige tilsynsområder er det avdekket svakheter i etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket. 18.02.21 Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge Del I årsrapporten skriver Finanstilsynet at kriminalitetsbekjempelse er ett av delmålene i Finanstilsynets strategi for 2019 - 2022. Det fremste virkemiddelet for å oppnå dette er å føre...

Den nye loven vil gi regnskapsførere med enkeltpersonforetak revisjonsplikt. 23.10.20 Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge Del Finanskomiteen har avgitt sin tilrådning til ny revisorlov, noe som gjør at vi kan forvente at loven vedtas på Stortinget før nyttår. Ikrafttredelse forventes å bli fra 1. januar...

Det nye navnet er "Virksomhetsregisteret". Det er her du holder deg orientert om hvem som har autorisasjon fra Finanstilsynet. 19.02.20 Skrevet av  Regnskap Norge Del Finanstilsynet begrunner navneendringen med at det nye navnet på bedre måte dekker innholdet i registeret.  Hva inneholder Finanstilsynets virksomhetsregister? I Finanstilsynets virksomhetsregister finner...

Alle som har autorisasjon som regnskapsfører eller regnskapsførerselskap må besvare tilsynet. Det stilles blant annet spørsmål om du er i rute med kursoppdatering. 30.09.19 Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge Del Hvert andre eller tredje år gjennomføres Finanstilsynet dokumentbasert tilsyn. Denne høsten er det klart for...

Finanstilsynet forutsetter at regnskapsforetak med betalingsoppdrag bruker rapport fra tematilsyn til evaluering av egen virksomhet. 29.08.19 Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge Del Finanstilsynet gjennomførte i desember 2018 et tematilsyn der det ble kontrollert hvordan regnskapsforetak gjennomfører betalingsoppdrag for sine oppdragsgivere. I juni 2019 ble rapport...