Top
GP Økonomi / Skatt  / Skattemeldinger 2022 – store utfordringer med leveranser

Skattemeldinger 2022 – store utfordringer med leveranser

Teknologien er årsaken.

31.05.23

Skrevet av 
Knut Høylie, Regnskap Norge

Mange regnskapsforetak sliter med å få levert skattemeldinger, særlig for personer som har enkeltpersonforetak.

Denne artikkelen er i første rekke ment for deg som er kunde av regnskapsforetak, og som venter på at skattemeldingen skal bli levert. Hvis du som leser er regnskapsfører, må du gjerne tipse dine kunder om det vi skriver her.

Ny skattemelding

Det var stor spenning knyttet til årets levering av skattemeldinger. Alle som driver enkeltpersonforetak (selvstendig næringsdrivende), må levere skattemeldingen i nytt temabasert format. Neste år kommer tilsvarende krav for alle aksjeselskaper. Vi er med andre ord inne i en stor omleggingsperiode.

Den store endringen ligger i at vi ikke lenger skal ha skatteskjemaer, men levere informasjonen Skatteetaten trenger fra systemene skattyterne selv bruker.

Dessverre slo det vi fryktet og hadde forhåndsvarslet til.

Noen systemleverandører har utfordringer med å levere løsning som gir god produksjon for sine brukere. Det har for en del tatt lang tid å få en systemversjon det gikk an å arbeide i. I tillegg opplever mange regnskapsførere at det kommer en rekke feilmeldinger, som det er vanskelig å finne ut av. Det er for en del også vanskelig å finne ut av om man kan levere hele skattemeldingen fra systemet som brukes, eller om dette må kombineres med å bruke Skatteetatens noe enkle løsning.

Utfordringene medførte i første omgang at det ble åpnet for å søke om utsettelse for alle kunder regnskapsforetaket har, ut juni.

Stor innsats pågår

Som bruker av regnskapsforetak skal du være trygg på at det gjøres stor innsats for å komme i mål med skattemeldingen. Regnskapsførerne gjør en formidabel jobb, men er selvsagt avhengig av at verktøyene fungerer.

Vi vet også at det gjøres enorm innsats hos de systemleverandørene som er berørt.

Skatteetaten har også i perioder hatt problemer med sin portal, som har forverret leveransesituasjonen ytterligere.

Vi er inne i siste måned før fristen går ut 30. juni. Det som er viktig nå er at systemene blir stabile og at regnskapsfører får mulighet og tid til å produsere skattemeldinger.

Hva hvis regnskapsfører ikke rekker fristen?

Som forening arbeider vi, sammen med flere andre foreninger, aktivt med å følge med på situasjonen. Det samme gjør Skatteetaten, og vi har løpende dialog om situasjonen. I midten av juni skal vi diskutere innleveringer som skjer etter fristen 30. juni.

Vi er klare overfor Skatteetaten på at systemtekniske utfordringer fra systemleverandører og på skatteetaten.no, ikke må få konsekvenser utover sene skatteoppgjør.

Noe annet resultat vil være helt urimelig.