Top
GP Økonomi / Skatt  / Ny skattemelding – start årsoppgjøret allerede nå

Ny skattemelding – start årsoppgjøret allerede nå

Årsoppgjøret i 2024 blir utfordrende. Start forberedelser tidlig!

22.11.23

Skrevet av 
Knut Høylie, Regnskap Norge

Neste år, i 2024, må alle selskaper levere skattemeldingen i nytt format. De gamle RF-skjemaene er historie. Nå er det temabasert skattemelding som gjelder.

Dette gjelder for alle selskapsformer, som er pålagt å levere skattemelding (AS, samvirkelag mv) eller selskapsmelding (ANS, DA, KS mv.). 

I 2023 leverte 50 000 selskaper den nye skattemeldingen. Neste år skal ytterligere 310 000 over på den nye skattemeldingen.

I tillegg er det om lag 12 000 selskaper med deltakerfastsetting, som skal levere selskapsmelding. Ingen leverte selskapsmeldingen i det nye formatet i 2023.  

Nyheter for 2024

For deg som startet med ny skattemelding i år kan det være nyttig å vite at rentebegrensning kommer inn som nytt tema i skattemeldingen for upersonlige og i selskapsmeldingen.

Tilsvarende blir transaksjoner og mellomværende mellom nærstående et nytt tema i næringsspesifikasjonen. 

Særskatteordningene vannkraftverk, rederi, petroleum, NOKUS og samvirkeforetak er nå omfattet av skatte-/selskapsmelding.

Nye regler for havbruk blir også omfattet. Her venter vi på forskriftsbestemmelser.

Forhåndsutfylling for selskap

For inntektsåret 2023 vil dette bli forhåndsutfylt i hos selskapene: 

  • Fremførbart underskudd
  • Norske verdipapirer, både fra VPS og aksjonærregisteret
  • Forskning og utvikling, nærmere bestemt opplysninger om godkjente prosjekter
  • Deltakeropplysninger for selskaper med deltakerfastsetting (SDF = ANS, DA mv.) og NOKUS
    • Dette deles når informasjon er innlevert fra SDF/NOKUS
  • Produksjonsavgift i tilknytning til den nye grunnrenten for havbruk som innføres fra 2023

Den som fyller ut skattemeldingen må ta aktivt stilling til om de forhåndsutfylte opplysningene skal brukes eller ikke.

Gode forberedelser

Overgangen som innehavere av enkeltpersonforetak var gjennom i år, ble svært krevende for mange av flere årsaker. Vi mener det er fornuftig å forberede seg på at årsoppgjøret for 2024 også blir utfordrende, og vil kreve mer tidsbruk enn i et normalår. Overgangen til den nye skattemeldingen er omfattende, både for systemleverandører, Skatteetaten og næringslivet. 

Den beste måten å møte ny skattemelding på, handler antagelig om gode forberedelser. Nedenfor følger noen råd om hvordan du kan forberede deg.

Finn ut hvordan årsoppgjørssystemet fungerer

Finn ut hvordan systemleverandøren din mener du bør arbeide med ny skattemelding. Sett deg inn i hva som er god arbeidsflyt.

Dersom systemet er nytt for deg, bør du også sette deg inn i funksjonaliteten i systemet.

Delta på kurs og webinarer som systemleverandøren tilbyr. 

Leverer systemet det du trenger?

Det er ikke sikkert at systemleverandøren din dekker alt i ny skattemelding. Har du kontroll på at dine behov vil bli dekket?

Vi kommer snart med en egen artikkel om hvilke deler av skattemeldingen de respektive systemleverandørene tilbyr.

Konverter over kunder fra gammelt system

Har du byttet system siden sist? Konverter over kundene fra det gamle systemet til det nye, i god tid før årsoppgjørsarbeidet skal starte.

Ta stikkprøver på om forventet informasjon blir med over.

Test ny skattemelding

Har du tilgang til ny skattemelding for inntektsåret 2022?

Gitt at det er mulig i systemet du bruker, og uten å ødelegge data for allerede innlevert skattemelding, vurder sterkt å forsøke utfylling av skattemeldingen i det nye formatet. Ta gjerne utgangspunkt i noen av de mest kompliserte skattemeldingene du leverte for 2022. Da får du god læring, samtidig som du kan sammenligne sluttresultatet for å være trygg på at den nye skattemeldingen ble riktig.

Dersom det er fare for å ødelegge data, kan du kanskje løse utfordringen med å enten opprette en testkunde eller teste ut når skattemeldingen for 2023 er klar i systemet?

Husk likevel å ikke sende inn skattemeldingen.

Mangler du informasjon til skattemeldingene?

Finn ut hvilken informasjon du må fylle ut i skattemeldingen, for eksempel for eiendommer i inn- og utland. Den nye skattemeldingen etterspør mer detaljert informasjon enn tidligere.

Er det noe du mangler, som må innhentes fra oppdragsgiveren? 

Inneholder skattemeldingene gamle tilpasninger?

Har du skattemeldinger som inneholder informasjon som fungerte fint i gammel skattemelding, men som neppe går gjennom i ny skattemelding?

Vurder om det er nødvendig med en ryddejobb.

Test valideringer

Den store utfordringen for mange, vil antagelig handle om å komme gjennom det nye og mer omfattende valideringsregimet som gjelder for ny skattemelding. Dette handler om kontroller som må bestås for skattemeldingen godtas som innlevert.

Dersom du velger å følge rådet over om å teste ut ny skattemelding, kan du kjøre valideringer for å finne ut om det er noe du må følge opp.

Det skal ikke være lagt inn nye valideringer fra i fjor. Dersom du leverte ny skattemelding for inntektsåret 2022, skal det med andre ord ikke dukke opp nye overraskelser neste år. 

Feilmeldinger fra valideringstjenesten var for øvrig vanskelige å forstå ved innleveringen for inntektsåret 2022. Her gjøres det nå forbedringer. I tillegg kommer det visstnok mer logisk rekkefølge på kontrollene, slik at én feil/mangel som påvirker flere forhold ikke skal resultere i mange feilmeldinger. Hvor feil oppstår skal komme tydelig frem.

Har du tips eller erfaringer?

Har du andre tips vi bør formidle ut, hører vi veldig gjerne fra deg. Send mail til post@regnskapnorge.no. 

Vi er også veldig interesserte i å høre om erfaringer fra testing, både hva som fungerer godt, om forbedringsmuligheter og hva som eventuelt ikke fungerer.