Top
GP Økonomi / Regnskap  / Hva skjer med RF-1022 i ny skattemelding?

Hva skjer med RF-1022 i ny skattemelding?

Skjema RF-1022 er erstattet med kontrolloppstilling. Se hvem som skal levere kontrolloppstilling i skattemeldingen og hva den skal inneholde her.

28.02.24

Skrevet av 
Jan Arild Steen, Regnskap Norge

Skjema for «Lønn- og pensjonskostnader», ofte omtalt som RF-1022, er erstattet med kontrolloppstilling i ny skattemelding. Foto: Getty Images

Med Skatteetatens omlegging fra skjemabasert skattemelding til en dialogbasert skattemelding, blir mange av de kjente og til en viss grad kjære skjemaene borte. Det gjelder også for skjema for «Lønn- og pensjonskostnader», ofte omtalt som RF-1022.

Formålet med det utgåtte skjemaet RF-1022 var å avstemme utbetalinger rapportert via A-ordningen og lønnskostnader i regnskapet. Kort forklart; gjennom å hente informasjon fra kontoene som var benyttet til lønnskostnader i regnskapet, for å sammenstille disse med årsrapporten (A07) som oppsummerer fjorårets innleveringer via A-meldingene.

Kravet til en kontrolloppstilling i skatteforvaltningsforskriften §7-2-11 ble i 2022 endret til at du på forespørsel fra Skatteetaten skulle framlegge kontrolloppstilling. Nå er forskriften endret på nytt. Fra inntektsåret 2023 skal du sende inn en kontrolloppstilling sammen med skattemeldingen.

Hvem skal levere kontrolloppstilling?

Alle som er arbeidsgivere og som skal levere skatte- eller selskapsmelding med næringsspesifikasjon, skal levere kontrolloppstilling i 2023. Arbeidsgivere som ikke skal levere skatte- eller selskapsmelding med næringsspesifikasjon, skal ikke levere kontolloppstilling.

Kontrolloppstillingen har tilnærmet likt innhold som tidligere RF-1022, men inngår som en del av næringsspesifikasjonen. Den skal inneholde alle kostnadsførte lønnsytelser fra regnskapet spesifisert på hver konto, som sammenstilles mot informasjon fra A07. For de som bruker fagsystemer vil det mest sannsynlig ikke fremstå som noen endring.

Ny løsning for revisors signering

Kontrolloppstillingen skal signeres av revisor for de foretak som har revisjonsplikt og av arbeidsgiver. Revisors signatur vil bli laget under tema «andre forhold» i næringsspesifikasjonen.