Top
GP Økonomi / Autorisasjon  / Nye og bedre oppdragsavtaler med tilhørende nettkurs

Nye og bedre oppdragsavtaler med tilhørende nettkurs

Oppdragsavtalen er regnskapsvirksomhetenes viktigste avtale. Det er gjennom denne at regnskapsvirksomhetene avtaler sine tjenesteleveranser. Et mer profesjonalisert og kravstort næringsliv tilsier at oppdragsavtalen må dekke hele tjenesteleveransen samt tydelig regulere begge parters plikter og rettigheter i hele oppdragsperioden.

06.10.17

Skrevet av  adv. Per-Ole Hegdahl

Del

Nye oppdragsavtaler med ny struktur ble lansert i starten av 2017. Grunnet gode innspill fra medlemmer og andre har vi gjort noen små korrigeringer i 2017-utgaven. Primært gjelder dette ansvarsbegrensningen som er økt fra 3 ganger årlig regnskapshonorar til 10 ganger årlig regnskapshonorar, at kundens rapporteringsplikter er presisert, samt at det er åpnet opp for at både Databehandleravtalen og avtaledokumentet Bruk av IT-systemer i fellesskap er valgbare. Sistnevnte fordi Databehandleravtale ikke er aktuelt dersom kunden har inngått lisensavtale med systemleverandøren direkte, og regnskapsfører derfor kun jobber på kundens lisens.

Ny struktur

Det viktigste å notere seg med 2017 avtaleverket er endret struktur. I motsetning til tidligere er det nå utarbeidet to avtaledokumenter som er faste og som må tas i bruk. Disse er Oppdragsavtale for regnskapsoppdrag og Standard leveransevilkår. Begge er ikke-redigerbare og kan kun endres ved å spesifikt avtaleregulere eventuelle endringer i endringsbilaget.

Foruten det som er regulert i avtaledokumentene nevnt over, bør regnskapsfører også avtale hvilke tjenester som skal leveres og hva som skal betales for tjenestene. Det er Regnskap Norges anbefaling å benytte avtaledokumentene Oppdragsspesifikasjon og Honorar og betalingsbetingelser utarbeidet av Regnskap Norge for disse formålene. Regnskapsfører kan erstatte begge de sistnevnte avtalene med egne avtaler dersom det er ønskelig, men Regnskap Norges anbefaling er at de våre avtaledokumenter benyttes.

Hvordan bruke avtalene i kundemøtet

I møte med nye kunder kan det innledningsvis være smart å starte med å orientere seg om kundens virksomhet og hvilke tjenester som er aktuelt å levere. Kunden bør minnes om at det er kunden som er pålagt de ulike rapporteringsplikter, og at regnskapsfører kun er en tjenesteleverandør som skal bidra til at pliktene etterleves.

Om man begynner med å fylle ut oppdragsspesifikasjonen og på denne måten selger inn tjenestene eller først fyller ut Oppdragsavtale for regnskapsoppdrag er en smakssak. Uansett er det viktig å bruke tid på alle avtaler som er aktuelle i forbindelse med oppdraget og helst fysisk understreke for kunden de viktigste forholdene som kunden bør være oppmerksom på.

Ønsker du mer informasjon om avtaleverket og de enkelte bestemmelsene kan vi anbefale vårt nettkurs Ny oppdragsavtale, som blir tilgjengelig for påmelding til uken.

Tidligere omtale av ny oppdragsavtale kan leses her.