Top
GP Økonomi / Bokføring  / Personallistekravet bør revurderes

Personallistekravet bør revurderes

Hvis man mener alvor med forenkling, må første bud være å fjerne regler som ikke virker.