Top
GP Økonomi / Årsregnskap  / Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.12.18

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.12.18

For første gang siden Norsk RegnskapsStiftelse startet å utgi veiledningen, er forutsetningene uendret fra forrige oppdatering (31.08.18).

08.01.19

Skrevet av  Jan Terje Kaaby, Regnskap Norge

Del

NRS(V) Pensjonsforutsetninger (januar 2019) omhandler beregningsforutsetninger for ytelsesbaserte pensjonsordninger etter IAS 19 Ytelser til ansatte og NRS 6 Pensjonskostnader pr. 31. desember 2018.

Forutsetningene pr. 31. desember 2018 er uendret fra forrige oppdatering pr. 31. august 2018.

Les mer om oppdateringen av pensjonsforutsetningene på Norsk RegnskapsStiftelses internettsider.