Top
GP Økonomi / Avgift  / Næringsbegrepet i skatte- og avgiftsretten til behandling i Høyesterett

Næringsbegrepet i skatte- og avgiftsretten til behandling i Høyesterett