Top
GP Økonomi / Autorisasjon  / Betalingsoppdrag – høyere bevissthet om risiko og gode rutiner bør på plass