Top
GP Økonomi / Arbeidsgiveravgift  / Korona – konsekvenser for frister, satser og tvangsmulkt