Top
GP Økonomi / Årsregnskap  / Kompensasjonsordning 2 – skatte- og regnskapsmessig periodisering