Top
GP Økonomi / Forretningsjus  / Kompensasjonsordning 1 og 2 – endring i kravet til kontrollhandling